dante.alighieri

Anul Dante Aligheri

Anul 2021 este al poetului, scriitorului și filosofului italian Dante Alighieri, cel care, în capodoperele sale, a inițiat trecerea de la scrierea în limba latină la cea vernaculară, accesibilă maselor largi. Atât în Florenţa – orașul său natal, cât și în Ravenna – orașul în care a murit, precum şi în alte 70 de localităţi italiene cu care a avut legătură poetul se vor desfășura evenimente dedicate „Anno Dantesco”. Desigur, semnificația momentului va fi marcată și în România.

Născut într-o lume măcinată de conflicte și de violență politică el a reușit prin opera, să genereze o reflecție profundă asupra naturii fericirii umane, meditațiile și aprecierile sale rezistând până în prezent.

Opera sa cea mai faimoasă „Divina Comedie”, este un poem epic, împărţit în trei părţi, care urmăreşte călătoria simbolică a poetului în infern, purgatoriu şi paradis. În cadrul acestei călătorii inițiatice poetul se întâlnește cu personaje mitologice, istorice sau contemporane lui, fiecare dintre aceste personaje fiind ilustrativ pentru un viciu sau o virtute.

„Divina Comedie”, scrisă în dialectul său natal, a devenit foarte repede o lucrare canonică, citită și înțeleasă în întreaga peninsulă italiană, stând la baza limbii italiene culte.

Dante Aligheri a jucat un rol esențial în dezvoltarea limbii italiene așa cum o cunoaștem noi.

Astăzi limba italiană este o limbă aflată în plină expansiune, cu peste 60 de milioane de vorbitori nativi și joacă un rol foarte important la nivel european, iar datorită numărului mare de vorbitori este una dintre limbile oficiale ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) respectiv una din limbile de lucru ale Consiliului Europei.

Limba italiană este totodată limba de lucru a Sfântului Scaun.

Limba italiană deține o influență remarcabilă în domeniul muzical și al operei, fiind de asemenea o limbă de referință, din punct de vedere terminologic, în domeniul artistic, al gastronomiei respectiv al bunurilor de lux.

În România limba italiană cunoaște o revigorarea puternică, atât în calitate de limbă maternă dar și ca limbă străină vorbită de un număr mare de cetățeni români, ca urmare a strânselor legături cu Italia, post 1990. Asistăm în ultimii ani la expansiunea învățământului în limba italiană ca limbă maternă. Din ce în ce mai mult clasele cu predare în limba italiană dar și cursurile de limba italiană sunt căutate de tineri, fiind apreciate în mod deosebit, această materie studiu fiind introdusă ca fiind obligatorie grație eforturilor Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. și este studiată inclusiv la unul din liceele de profil, purtând totodată numele lui Dante Alighieri. La nivel național, limba italiană este studiată în majoritatea județelor atât la nivel de clase primare, gimnaziu, cât și la nivel de liceu și universitate, un număr de peste 14.000 de elevi și studenți îmbrățișând-o.

Totodată, prin proiectele editoriale de succes ale Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT., a fost concretizat și „Dante: Infernul în cânturi și terține alese” care a fost deja prezentat în mai multe centre universitare și culturale, iar în acest an special preocuparea noastră este să o facem accesibilă pentru cât mai mulți cititori, care vor cunoaște, astfel, detalii neștiute din viața titanului care a adus o contribuție majoră la bogăția imaterială a umanității.

Limba italiană este o limbă dinamică, care își va continua expansiunea pe plan mondial. Bogăția sa lingvistică și îndeosebi vitalitatea vorbitorilor săi îi garantează un viitor important, fiind una dintre limbile viitorului în numeroase domenii de activitate.

 

Comments are closed.