DIMENSIUNEA CULTURALĂ ȘI EDUCAȚIONALĂ

dimesiunea-culturala-2

3. Sporirea vizibilității minorității italiene din România.

Sporirea vizibilității minorității italiene din România și recunoașterea valorilor ei reprezintă o preocupare constantă. Prin relațiile instituționale și prin aporturile personale, am susținut și susțin activitatea Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT., derulând proiecte importante în „țara mamă”. Legătura cu Italia este vitală pentru noi ca și etnici italieni pentru menținerea vie a spiritului de apartenență la etnia italiană, un exemplu fiind proiectul itinerant ”De la emigrare la integrare”.

Un rol important în creșterea vizibilității minorității italiene din România este jucat de consolidarea evenimentelor culturale (precum festivalul interetnic „Confluențe”) sau de apariția constantă de publicații menite a promova tradițiile și prezentul comunității (precum Siamo di Nuovo Insieme sau Piazza Romana). Acestea vin să se adauge eforturilor constante de promovare a patrimoniului cultural imaterial al minorității italiene din România, fie că vorbim de limbă, muzică, arta spectacolului, dansuri tradiționale, artă plastică, artă fotografică, arhitectură, științe exacte, literatură, practici sociale și religioase sau evenimente festive, de tradiții gastronomice.

Luând aminte la ceea ce a spus Juvenal în una din Satirele sale, ”Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, sportul reprezintă o preocupare continuă a noastră, a etnicilor italieni, o activitate ce nu poate lipsi din viața comunității. Prin programele și proiectele în care asociația este implicată, va continua să să mențină și să dezvolte spiritul competițional al membrilor noștri și mă voi implica în revigorarea activităților devenite tradiționale.

4. Promovarea limbii materne italiană în cadrul sistemului educațional din România.

Studiul în limba maternă italiană a fost, este și va fi o prioritate pentru mine, iar demersurile pentru dezvoltarea lui reprezintă un laitmotiv al activității parlamentare. M-am implicat și mă voi implica permanent în menținerea legăturilor cu unitățile de învățământ etalon pentru acest tip de învățământ. Am fost prezent la evenimentele importante din viața unităților de învățământ și am sprijinit cadrele didactice și elevii în proiectele derulate. Au fost multe realizări dar poate cea mai importantă realizare de până acum, pe lângă introducerea studiului obligatoriu în limba maternă italiană, a fost organizarea olimpiadei naționale de limbă maternă italiană.

5. Susțin digitalizarea României și voi urmări îmbunătățirea legislației privind identificarea electronică.

În ultimii ani, importanța folosirii internetului, a computerului și a tuturor instrumentelor electronice denumite generic „noile tehnologii” a crescut. Pregătirea pentru inevitabila transformare digitală a societății este și va fi o parte importantă a activității parlamentare. În multe domenii ale vieții sociale, activitatea se desfășoară în mediul online iar nevoia siguranță digitală a crescut exponențial. În acest sens am încercat îmbunătățirea legislației în materie. Prin intervențiile mele de natură legislativă am încercat să îmi aduc aportul la conturarea mai bună a definirii unor instrumente electronice folosite de către publicul larg și implicit de membrii minorității italiene, cum ar fi: semnătura electronică, folosirea acesteia, documentul electronic, natura juridică a documentului electronic, marca electronică cât și alte aspecte ce țin de identificarea electronică per ansamblu, să fie fără echivoc. Toate acestea le voi trata cu o aplecare riguroasă pentru că digitalizarea României, al cărei susținător sunt, să nu creeze disfuncționalități.