DIMENSIUNEA DIPLOMATICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ

dimesiunea-diplomatica2

6. Menținerea relațiilor strânse cu „țara mamă”.

Diplomația parlamentară reprezintă un instrument puternic care implică un contact permanent atât cu autoritățile Statului Italian cât și cu reprezentanța diplomatică a Statului Italian la București. Susținerea aprofundării Parteneriatului Strategic Consolidat, cu preponderență în domeniile politic, securitate și apărare, economic, cultură și educație precum și justiție și afaceri interne, reprezintă un real interes.

Un eveniment de suflet cu o înaltă încărcătură simbolică, în acest context, a fost vernisajul expoziției

140 de ani de relații diplomatice între România și Italia” din luna decembrie 2019. Această expoziție extraordinară a adus în fața publicului câteva exemple de documente importante ce stau mărturie a raporturilor diplomatice dintre cele două țări pe parcursul a mai bine de un secol.

Totodată, apărarea dreptului la liberă inițiativă, a proprietății private precum și legăturile tradiționale cu comunitatea oamenilor de afaceri italieni din România reprezintă proiecte de viitor.

7. Sporirea vizibilității minorității italiene pe plan național și european

Apartenența la Partidul Democrat European este de asemenea importantă, aceasta fiind una din modalitățile de exprimare a ideilor și proiectelor la nivel european. Ca organizație aparținând cetățenilor minorității naționale italiene, milităm pentru o Europă unită și educată, o Europă mai sigură, libertate, democrație, prosperitate, apărarea statului de drept precum și pentru drepturile minorităților naționale. Minoritatea italiană din România și-a făcut auzită vocea acolo unde se iau decizii importante cu privire la viitorul întregului continent.

8. Activitate parlamentară în folosul minorității italiene și al României

Până acum, în primul mandat, am avut 62 de luări de cuvânt, 12 declarații politice, 34 de propuneri legislative inițiate, dintre care 14 legi promulgate, 10 întrebări și interpelări. Am prezentat evenimentele majore din viața minorității italiene, la interesele căreia m-am gândit în permanență, chiar și atunci când activitatea mea s-a referit la cadrul legislativ general, pentru că tot ce privește viitorul României implică, automat, viitorul etnicilor italieni, ale căror drepturi le voi apăra în continuare.

Dreptul la identitate al minorității italiene din România, la păstrarea, dezvoltarea și la exprimarea identității sale etnice, culturale, lingvistice și religioase se constituie astfel într-un reper al întregii activități parlamentare, prezente și viitoare.

Următoarea perioadă ne va găsi în fața unor mari provocări socio-economice post-pandemia de COVID-19 iar Parlamentul va juca un rol important fie că vorbim de planul național de redresare și reziliență sau de pregătirea tranziției verzi și a celei digitale.

Ținând cont de interesele minorității italiene din România, ale cetățenilor români, europeni, în cursul acestui proces menit să consolideze statul de drept, democratic și social, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme pe care le voi apăra în activitatea mea parlamentară și de diplomație publică.