Untitled-1

MAI DEPARTE CU ÎNCREDERE!

DIMENSIUNEA RELIGIOASĂ
1. Menținerea strânsă a legăturii cu Biserica Romano-Catolică, cu Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte

Religia a ocupat un rol important în viața etnicilor italieni, încă de la stabilirea pe aceste meleaguri, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Bătrânii, dar și tinerii din comunitate, sunt nelipsiți de la slujba de duminică dar și cele prilejuite de marile sărbători religioase. Minoritatea italiană din România are membri de toate confesiunile religioase, dar cei mai mulți și-au păstrat religia romano- catolică a strămoșilor. Relația atât cu Biserica Romano-Catolică cât și cu cea Ortodoxă este una de suflet, înscrisă în fibra comunității noastre, menținerea și dezvoltarea unei legături strânse fiind un proces continuu. Totodată, voi continua cultivarea relației cu celalte culte.

2. Voi continua demersurile de atragere de fonduri pentru lăcașele de cult frecventate de etnicii italieni

Multe lăcașuri de cult sunt într-o situație grea, afectate fiind de trecerea timpului, o parte din ele fiind construite cu mai bine de 100 de ani în urmă. Având în vedere această situație, am atras și direcționat fonduri pentru lucrările de renovare a unor lăcașe de cult din Municipiul Suceava și Municipiul Galați, această activitate continuând și în viitor, acolo unde este necesar.

DIMENSIUNEA CULTURAL ȘI EDUCAȚIONALĂ

3. Sporirea vizibilității minorității italiene din România

Sporirea vizibilității minorității italiene din România și recunoașterea valorilor ei reprezintă o preocupare constantă. Prin relațiile instituționale și prin aporturile personale, am susținut și susțin activitatea Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT., derulând proiecte importante în „țara mamă”. Legătura cu Italia este vitală pentru noi ca și etnici italieni pentru menținerea vie a spiritului de apartenență la etnia italiană, un exemplu fiind proiectul itinerant ”De la emigrare la integrare”.
Un rol important în creșterea vizibilității minorității italiene din România este jucat de consolidarea evenimentelor culturale (precum festivalul interetnic „Confluențe”) sau de apariția constantă de publicații menite a promova tradițiile și prezentul comunității (precum Siamo di Nuovo Insieme sau Piazza Romana). Acestea vin să se adauge eforturilor constante de promovare a patrimoniului cultural imaterial al minorității italiene din România, fie că vorbim de limbă, muzică, arta spectacolului, dansuri tradiționale, artă plastică, artă fotografică, arhitectură, științe exacte, literatură, practici sociale și religioase sau evenimente festive, de tradiții gastronomice.
Luând aminte la ceea ce a spus Juvenal în una din Satirele sale, ”Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, sportul reprezintă o preocupare continuă a noastră, a etnicilor italieni, o activitate ce nu poate lipsi din viața comunității. Prin programele și proiectele în care asociația este implicată, va continua să să mențină și să dezvolte spiritul competițional al membrilor noștri și mă voi implica în revigorarea activităților devenite tradiționale.

4. Promovarea limbii materne italiană în cadrul sistemului educațional din România

Studiul în limba maternă italiană a fost, este și va fi o prioritate pentru mine, iar demersurile pentru dezvoltarea lui reprezintă un laitmotiv al activității parlamentare. M-am implicat și mă voi implica permanent în menținerea legăturilor cu unitățile de învățământ etalon pentru acest tip de învățământ. Am fost prezent la evenimentele importante din viața unităților de învățământ și am sprijinit cadrele didactice și elevii în proiectele derulate. Au fost multe realizări dar poate cea mai importantă realizare de până acum, pe lângă introducerea studiului obligatoriu în limba maternă italiană, a fost organizarea olimpiadei naționale de limbă maternă italiană.

5. Susțin digitalizarea României și voi urmări îmbunătățirea legislației privind identificarea electronică.

În ultimii ani, importanța folosirii internetului, a computerului și a tuturor instrumentelor electronice denumite generic „noile tehnologii” a crescut. Pregătirea pentru inevitabila transformare digitală a societății este și va fi o parte importantă a activității parlamentare. În multe domenii ale vieții sociale, activitatea se desfășoară în mediul online iar nevoia siguranță digitală a crescut exponențial. În acest sens am încercat îmbunătățirea legislației în materie. Prin intervențiile mele de natură legislativă am încercat să îmi aduc aportul la conturarea mai bună a definirii unor instrumente electronice folosite de către publicul larg și implicit de membrii minorității italiene, cum ar fi: semnătura electronică, folosirea acesteia, documentul electronic, natura juridică a documentului electronic, marca electronică cât și alte aspecte ce țin de identificarea electronică per ansamblu, să fie fără echivoc. Toate acestea le voi trata cu o aplecare riguroasă pentru că digitalizarea României, al cărei susținător sunt, să nu creeze disfuncționalități.

DIMENSIUNEA DIPLOMATICĂ, ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ

6. Menținerea relațiilor strânse cu „țara mamă”.

Diplomația parlamentară reprezintă un instrument puternic care implică un contact permanent atât cu autoritățile Statului Italian cât și cu reprezentanța diplomatică a Statului Italian la București. Susținerea aprofundării parteneriatelor strategice și a cooperării economice, reprezintă un real interes.
Un eveniment de suflet cu o înaltă încărcătură simbolică, în acest context, a fost vernisajul expoziției
„140 de ani de relații diplomatice între România și Italia” din luna decembrie 2019. Această expoziție extraordinară a adus în fața publicului câteva exemple de documente importante ce stau mărturie a raporturilor diplomatice dintre cele două țări pe parcursul a mai bine de un secol.
Totodată, apărarea dreptului la liberă inițiativă, a proprietății private precum și legăturile tradiționale cu comunitatea oamenilor de afaceri italieni din România reprezintă proiecte de viitor.

7. Sporirea vizibilității minorității italiene pe plan național și european

Apartenența la Partidul Democrat European este de asemenea importantă, aceasta fiind una din modalitățile de exprimare a ideilor și proiectelor la nivel european. Ca organizație aparținând cetățenilor minorității naționale italiene, milităm pentru o Europă unită și educată, o Europă mai sigură, libertate, democrație, prosperitate, apărarea statului de drept precum și pentru drepturile minorităților naționale. Minoritatea italiană din România și-a făcut auzită vocea acolo unde se iau decizii importante cu privire la viitorul întregului continent.

8. Activitate parlamentară în folosul minorității italiene și al României

Până acum, în primul mandat, am avut 62 de luări de cuvânt, 12 declarații politice, 34 de propuneri legislative inițiate, dintre care 14 legi promulgate, 10 întrebări și interpelări. Am prezentat evenimentele majore din viața minorității italiene, la interesele căreia m-am gândit în permanență, chiar și atunci când activitatea mea s-a referit la cadrul legislativ general, pentru că tot ce privește viitorul României implică, automat, viitorul etnicilor italieni, ale căror drepturi le voi apăra în continuare.
Dreptul la identitate al minorității italiene din România, la păstrarea, dezvoltarea și la exprimarea identității sale etnice, culturale, lingvistice și religioase se constituie astfel într-un reper al întregii activități parlamentare, prezente și viitoare.
Următoarea perioadă ne va găsi în fața unor mari provocări socio-economice post-pandemia de COVID-19 iar Parlamentul va juca un rol important fie că vorbim de planul național de redresare și reziliență sau de pregătirea tranziției verzi și a celei digitale.
Ținând cont de interesele minorității italiene din România, ale cetățenilor români, europeni, în cursul acestui proces menit să consolideze statul de drept, democratic și social, demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme pe care le voi apăra în activitatea mea parlamantară și de diplomație publică.

DE CE SĂ CONTINUĂM ÎMPREUNĂ?
Pentru că am început foarte bine, dar mai sunt multe de făcut.

Știu fiecare pas de urmat.

Este nevoie doar de timp, de continuitate, de stabilitate și de perseverență, obiectivele de mai sus fiind obiective continue și de durată, nu simple elemente de etapă.

Comments are closed.