139123864_3615258645178341_1957281112268548172_o

Mesaj de condoleanțe prilejuit de moartea lui Marielle de Sarnez

Mesaj de condoleanțe prilejuit de moartea lui Marielle de Sarnez

Am aflat cu tristețe știrea referitoare la decesul doamnei Marielle de Sarnez, fost europarlamentar, vicepreședintă al Partidului Mouvement démocrate (MoDem), deputată și Președintă a Comisiei pentru Afaceri Externe a Adunării Naționale din Franța și Secretar general al Partidului Democrat European (PDE).

Marielle de Sarnez a fost implicată de timpuriu în viața politică, având o carieră politică prestigioasă atât pe plan național cât și european. Susținătoare a unei Europe independente și autonome, a fost constant preocupată de construcția centrului politic, atât pe plan intern cât și european, privilegiind pragmatismul politic și respingând polarizarea și radicalizarea. Preocupată profund de ideea unei Europe incluzive, Marielle de Sarnez s-a implicat totodată activ în soluționarea crizei refugiaților și migranților.

Aș dori să transmit sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colaboratorilor săi. Franța și Europa au pierdut un om politic important dar ideile sale privind viitorul centrului politic și al nevoii de moderație și echilibru vor continua să ghideze familia sa politica, cea a democraților europeni, în construirea Europei viitorului.

————————————————————————————

Message de condoléances à l’occasion du décès de Marielle de Sarnez

J’ai été attristé d’apprendre le décès de Marielle de Sarnez, ancienne députée européenne, vice-présidente du Mouvement démocrate (MoDem), députée et présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française et Secrétaire Générale du Parti démocrate européen (PDE).

Marielle de Sarnez s’est impliquée très tôt dans la vie politique, ayant une prestigieuse carrière politique tant au niveau national qu’en Europe. Très engagée en faveur d’une Europe indépendante et autonome, elle s’est constamment préoccupée de la construction du centre politique, tant en France qu’en Europe, en favorisant le pragmatisme politique et rejetant la polarisation et la radicalisation. Profondément préoccupée par l’idée d’une Europe solidaire, Marielle de Sarnez s’est également activement impliquée dans la résolution de la crise migratoire.

Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses collaborateurs. La France et l’Europe ont perdu une femme politique remarquable, mais ses idées sur l’avenir du centre politique et la nécessité de modération et d’équilibre continueront de guider sa famille politique, celle des démocrates européens, dans la construction de l’Europe de l’avenir.

Comments are closed.