20210913-cunbr

Participarea în calitate de invitat la ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România

În perioada 9 – 11 septembrie am avut onoarea și totodată plăcerea de a participa în calitate de invitat la ședința Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România respectiv la ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România care au avut loc în localitatea Mamaia, jud. Constanța.
Temele abordate în cadrul lucrărilor au fost variate și au vizat buna funcționare a profesiei, discutarea unor proiecte de viitor, măsurile privind celebrarea Zilei Europene a Avocaților (25 octombrie) etc. Intervenția mea, în nume personal, a subliniat importanța bunei colaborării dintre corpul avocaților și puterea legislativă. Am abordat totodată pe parcursul ședințelor, aspecte privind importanța și impactul noilor tehnologii asupra profesiei de avocat. Ședințele s-au desfășurat de-o manieră constructivă, într-o atmosferă marcată de realism dar și de optimism, subliniindu-se pe parcursul lor provocările și oportunitățile viitorului.

Comments are closed.