thumbnail

Ziua internațională a limbii materne

Sărbătorim azi, 21 februarie, Ziua internațională a limbii materne, prin care se promovează, la nivel global, diversitatea culturală și lingvistică.

Aceasta a fost proclamată în cadrul Conferinței Generale a UNESCO din 17 noiembrie 1999 fiind salutată prin Rezoluția A/RES/56/262 adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în data de 9 aprilie 2002. Mai târziu, Adunarea Generală a ONU va adopta o nouă Rezoluție A/RES/61/266, în data de 16 mai 2007, prin care se solicita statelor membre „să promoveze conservarea și protecția tuturor limbilor utilizate de popoarele lumii”. Prin intermediul aceleiași Rezoluții anul 2008 a fost proclamat Anul Internațional al Limbilor cu scopul de a promova unitatea în diversitate și înțelegerea internațională, prin intermediul multilingvismului și multiculturalismului.

Am asistat de atunci la sporirea conștientizării cu privire la rolul esențial pe care limbile materne îl joacă în dezvoltarea societății, în asigurarea diversității și dialogului intercultural dar și în consolidarea cooperării respectiv a dezvoltării unei educații de calitate pentru toți. Păstrarea limbii materne are astfel o importanță strategică pentru întreaga societate.

Multilingvismul permite dezvoltarea unei societăți incluzive respectiv păstrarea moștenirii culturale comune. Dezvoltarea educației în limba italiană în România reprezintă o prioritate iar sporirea eforturilor în acest domeniu trebuie să continue pentru a putea elimina efectele negative cauzate de pandemia de COVID-19 în domeniul educațional.

Diversitatea limbilor materne este de asemenea reflectată în diversitatea oportunităților de dezvoltare și a manierelor de gândire și exprimare care îmbogățesc societățile noastre. O societate în care limbile materne înfloresc nu poate să fie decât o societate democratică, în care toți cetățenii, indiferent de originea etnică, se bucură de șanse și drepturi egale. Construirea unui stat de drept, democratic şi social nu poate fi făcută fără respectarea dreptului la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lingvistice.

 

Comments are closed.